Novinky

POZOR ! Zľava na Infokat Win 2.1 len za 99€ - platí do konca roka 2019

27.11.2019 13:42
Využite výhodnú zľavu na program, z pôvodných 129€ na 99€ platnú len do konca roka 2019. Zľava platí pre objednávky programu prijaté od 27.11.2019 do 31.12.2019. Pre veľmi malé obce s počtom obyvateľov pod 500 sa informujte o ešte dodatočných zvýhodneniach.  

Nová verzia 2.1 R37

27.09.2019 11:06
Neustále vylepšujeme !!! Počet používateľov programu narastá a s tým pribúda aj počet nových podnetov na vylepšenia a nové funkcie.  Neváhajte  a aktualizujte si program na jeho najnovšiu verziu a napíšte Vaše návrhy na vylepšenia , prípadne aké nové funkcie by ste v programe uvítali. V...

Nová verzia 2.1 R30

01.08.2019 11:43
A je tu nová verzia, ktorá má zase pridané ďalšie užitočné funkcie.  Funkcie sú špeciálne šité pre využívanie na obecných a mestských úradoch , kde je možné automatizovanou analýzou získať prehľad o pozemkoch vo vlastníctve SR, SPF, alebo obce, prípadne neznámych vlastníkov alebo vlastníkov s...

Nová verzia 2.1 R17 - nové funkcie

23.05.2019 15:20
Je k dispozícii nová verzia 2.1 R17 .  Vzhľadom na to, že do programu boli pridané ďalšie užitočné analytické funkcie a program sa stále zdokonaľuje a prispôsobuje požiadavkám užívateľov, jeho cena bola mierne upravená na 129€. Stále platí, že počas 1 roka od zakúpenia programu máte zdarma...

Nové funkcie pre overenie poberateľov priamej podpory MPSR - LPIS

14.05.2019 14:10
V aktuálnej verzii programu 2.1 R15 je zapracovaná pomocná funkcia aj s popisom, ako zistiť kto požiadal o priamu podporu ku poľnohospodárskym pozemkom od MPSR. Využíva sa pritom prepojenie na portál GSAA. Takto dokážete po pár klikoch zistiť, kto hospodári alebo chce hospodáriť na...

Analýzy vlastníctva SR, SPF, správa SPF, nájmy NOVÁ VERZIA !!!

09.05.2019 16:06
Novinka : V najnovšej verzii programu sú doplnené špeciálne analýzy údajov podľa : Typu vlastníka, tj. či sa jedná o majetok Obce, Mesta, Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, alebo neznámych vlastníkov či vlastníkov známych s neznámym pobytom Správcu majetku, ak sa jedná o majetok...

Infokat Win 2.1 R12 - nová verzia

02.02.2019 18:01
Dobrá správa pre používateľov, ktorí chcú využiť funkcie exportu zostáv do formátu tabuliek Excel ale nemajú na svojich PC už nainštalovaný balík programom MS Office teda ani samotný MS Excel : Nová verzia bude podporovať aj open source aplikácie , v tejto verzii Libreoffice. Samotná tabuľka (napr....

Infokat Win 2.0 R11 - nová verzia, nové funkcie

22.01.2019 16:19
Nová verzia !!! 2.0 R11, v ktorej už sú pridané ďalšie užitočné funkcie aktuálne práve v tomto období spracovania a kontroly daňových priznaní. Novú verziu si budete môcť zakúpiť, resp. aktualizovať za licenčný poplatok za aktualizovanú verziu ak od zakúpenia predchádzajúcej verzie ubehlo viac ako...

WEB Aplikácie

10.12.2018 20:30
V súvislosti s aktuálnym trendom prechodu od desktopových aplikácií ku plnohodnotným Web aplikáciám sa prispôsobujem tomuto vývoju. Aktuálne prebieha vývoj web rozhrania pre softwarové moduly z mojej produkcie , pomocou ktorého budú aplikácie dostupné cez akýkoľvek  internetový prehliadač, a v...

LETNÁ ZĽAVA NA INFOKAT Win aj PNZ

10.07.2018 13:12
Akcia za zvýhodnenú cenu  99€ platí pri objednávke software od 1.7.2018 do 31.8.2018 !!!