Nové funkcie pre overenie poberateľov priamej podpory MPSR - LPIS

14.05.2019 14:10

V aktuálnej verzii programu 2.1 R15 je zapracovaná pomocná funkcia aj s popisom, ako zistiť kto požiadal o priamu podporu ku poľnohospodárskym pozemkom od MPSR.

Využíva sa pritom prepojenie na portál GSAA.

Takto dokážete po pár klikoch zistiť, kto hospodári alebo chce hospodáriť na poľnohospodárskych pozemkoch, prípadne požiadal o priamu podporu, v akom rozsahu výmery a iné údaje.

Zistenie pozostáva z dvoch krokov, najprv musíte zistiť kód pôdneho bloku pomocou portálu ZBGIS.

Následne Vám ako užitočná pomôcka poslúži priamo funkcia v programe Infokat Win pod tlačítkom GSAA, kde zadáte zistený kód a hneď sa Vám zobrazí na mape vrátane vyznačenia plochy, a overíte údaje o žiadateľovi podpory.

Toto je ďalšia drobná ale užitočná pomôcka , ktorá Vám skráti čas na zistenie potrebných údajov priamo v programe Infokat Win.

Späť