Informácia o mne :

Od roku 1993 sa venujem vývoju software zo zameraním hlavne na spracovanie databáz a spracovanie digitálnych máp. Mojou špecializáciou je oblasť katastra.
Aplikácie z mojej produkcie našli uplatnenie hlavne v rezorte geodézie, kartografie a katastra, ale taktiež v oblasti samosprávy (obce, mestá) a využívajú ich aj poľnohospodárske a lesné podniky a SHR.
Aplikácie sú aktuálne vytvárané v modernom vizuálnom vývojovom prostredí Alaska Xbase++, ktoré obsahuje všetky potrebné prvky podpory, ako je práca s SQL databázami, web aplikácie, podpora FTP serverov, a podobne. Programy sú kompatibilné s operačnými systémami od Windows XP po Windows 10 v 32 aj 64 bitových verziách a taktiež v prostredí Windows Server 2012. Pri niektorých funkciách využívam taktiež multiprocesorové spracovanie, ktoré značne zrýchľuje spracovanie veľkých objemov dát.
Okrem vývoja software som sa v minulosti aj teraz venoval vo voľnom čase aj vývoju elektronických zariadení , alarmov, domácej automatizácie .
 

Informácie o firme :

Firma Ing.Viktor Lajterčuk - VELEKTRONIC vznikla 5.3.2018 . Podnetom na založenie vlastnej firmy bol stále rastúci dopyt nielen po tvorbe softwarových produktov, ktorej sa venujem už 25 rokov,  ale aj po poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s využívaním týchto produktov.

Rozšíril som zameranie aj na poľnohospodárstvo v oblasti prípravy a spracovania nájomných zmluv ku poľnohospodárskym, prípadne aj lesným pozemkom. V tejto oblasti je potrebné vyhodnocovať , spracovávať značné objemy dát ako databázových aj tak vo forme digitálnych máp.

Vzhľadom na 25 ročné skúsenosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra Vám viem ponúknuť pomoc pri riešení rôznych problémov a projektov v tejto oblasti, zvlášť v oblasti hromadného spracovania dát , analýz databázových údajov, vektorových digitálnych máp a podobne.

Ponúknuť viem aj rôzne iné služby v oblasti spracovania celej škály typov dát , a to textových, databázových, vektorových, grafických.

 

História projektu

 

Vlastná webová stránka bola vytvorená za účelom informovania klientov využívajúcich moje aplikácie o aktuálnych verziách, zmenách, nových projektoch a zároveň pre ponuku vlastného software.

Naši užívatelia

 

Cieľovou skupinou užívateľov sú obecné a mestské úrady, organizácie a súkromne hospodáriaci roľníci podnikajúci v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva.

Rovnako všetky firmy, ktoré potrebujú rýchly prístup ku údajom katastra s možnosťou náročnejšieho vyhľadávania údajov z katastra, generovania zostáv vlastníkov, parciel, stavieb, bytov a podobne.