Vývoj aplikácií bol realizovaný s využitím dlhoročných skúseností v oblasti geodézie a katastra.

Pre vývoj bol využitý vývojový software a ďalšie podporné moduly nižšie uvedených firiem z USA, Nemecka, Belgicka, Kanady,

Španielska a Ruskej federácie vrátane aktívnej spolupráce vývojárov z celého sveta :

 
ALASKA Xbase++

Alaska Software Inc.

576 Fifth Avenue, Suite 903
New York, NY 10036, USA

 

eXpress++  

DONNAY Software Designs

1486 S. Loggers Pond Place #11
Boise, ID 83706

 

Xb2.NET Inc. 

 
a ďalších softvérových vývojárov.