Infokat Win 2.1 R12 - nová verzia

02.02.2019 18:01

Dobrá správa pre používateľov, ktorí chcú využiť funkcie exportu zostáv do formátu tabuliek Excel ale nemajú na svojich PC už nainštalovaný balík programom MS Office teda ani samotný MS Excel :

Nová verzia bude podporovať aj open source aplikácie , v tejto verzii Libreoffice.

Samotná tabuľka (napr. súpis parciel, vlastníkov, zmien parciel atď. ) bude generovaná vo forme CSV súboru a tento bude automaticky otváraný aplikáciou SCALC.EXE z balíka Libreoffice .

V prípade že budú požiadavky na doplnenie ďalších open source aplikácií napr Apache Open office, na požiadanie doplním aj túto možnosť.

 

Nová verzia R12 bude k dispozícii najneskôr v polovici februára 2019

 

Späť