Nová verzia 2.1 R17 - nové funkcie

23.05.2019 15:20

Je k dispozícii nová verzia 2.1 R17 . 

Vzhľadom na to, že do programu boli pridané ďalšie užitočné analytické funkcie a program sa stále zdokonaľuje a prispôsobuje požiadavkám užívateľov, jeho cena bola mierne upravená na 129€.

Stále platí, že počas 1 roka od zakúpenia programu máte zdarma technickú podporu či už telefonickú, alebo mailovú tak ako je uvedené v licenčnej zmluve.

Stále platí, že program môžete nainštalovať za túto cenu až na 5 počítačov bez ďalších príplatkov.

Stále platí, že si ku programu môžete objednať aj technickú podporu a aktualizáciu verzie a dát na ďalšie obdobie buď na 1 rok za 49€, alebo na 2 roky za zvýhodnenú cenu 80€. Alternatívou je jednorazový upgrade na novú verziu s predĺžením technickej podpory na 1 rok za 49€.

Stále platí, že ak máte nejaké návrhy na vylepšenie programu, nové funkcie, ktoré by boli pre Vás užitočné, vyviniem maximálnu snahu o ich zapracovanie v čo naskoršom čase , samozrejme ak je to technicky realizovateľné.

 

Pre veľmi malé obce s malým počtom obyvateľov sa informujte o možnosti individuálnej zľavy (pre obce pod 500 alebo 300 obyvateľov).

 

 

 

 

 

Späť