WEB Aplikácie

10.12.2018 20:30

V súvislosti s aktuálnym trendom prechodu od desktopových aplikácií ku plnohodnotným Web aplikáciám sa prispôsobujem tomuto vývoju.

Aktuálne prebieha vývoj web rozhrania pre softwarové moduly z mojej produkcie , pomocou ktorého budú aplikácie dostupné cez akýkoľvek 

internetový prehliadač, a v princípe z ľubovoľného desktopového alebo mobilného zariadenia , ktoré má pripojenie na internet.

V ponuke budú takéto možnosti :

1. inštalácia web servera u zákazníka, s minimálnymi nárokmi na výkon servera resp. počítača, kde serverový modul pobeží (24 hodín)

    Zaujímavosťou je, že nepotrebuje žiadne inštaláce Web servera, pretože sama aplikácia bude web serverom.

    Podmienkou bude napr. iba inštalácia SQL servera, alebo minimálne ODBC drivera pre prístup ku SQL databáze

    Takúto voľbu odporúčam v prípade že zákazním nechce ukladať citlivé dáta (napr. osobné údaje) na lokalitu mimo organizácie.

2. inštalácia na hostingovom serveri, kde je podmienkou aby tento server bol typu Windows server. 

    V takomto prípade zákazník nemusí na účel servera vyhradiť svoj server, alebo počítač, avšak musí počítať s určitými mesačnými nákladmi ako 

    poplatok za hosting servera.

V oboch prípadoch je možné zabezpečiť vzdialenú správu web servera, a trvalé udržiavanie aktuálnosti aplikácie ako aj údajov.

Bližšie informácie poskytnem na požiadanie, pričom každé riešenie treba posúdiť a navrhnúť individuálne.

 

 

 

 

Späť