Analýzy vlastníctva SR, SPF, správa SPF, nájmy NOVÁ VERZIA !!!

09.05.2019 16:06

Novinka :

V najnovšej verzii programu sú doplnené špeciálne analýzy údajov podľa :

Typu vlastníka, tj. či sa jedná o majetok Obce, Mesta, Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, alebo neznámych vlastníkov či vlastníkov známych s neznámym pobytom

Správcu majetku, ak sa jedná o majetok neznámych vlastníkov alebo známych s neznámym pobytom a Slovenskej republiky

Veľkosti podielu, či je vlastník v celku, tj. 1/1 alebo menší a tiež menej ako 1/2 alebo viac

A kombinácie týchto podmienok, vrátane možnosti doplnenia vlastných.

 

Po analyzovaní týchto podmienok program vyhotovuje rôzne užitočné tlačové zostavy a tiež mapové výstupy na ktorých sú parcely farebne odlíšené podľa vyššie zadaných podmienok. Samozrejmosťou je pridávanie vlastných podmienok pre farebné odlíšenie, napr. druh pozemku, výmera a podobne

Tu je ukážka :

Pripravujem tak isto analýzu z hľadiska nájmu pozemkov, rovnako bude možné zobraziť parcely v nájme a generovať tlačové zostavy parciel v nájme.

Podmienkou je ale, aby nájomné zmluvy k pozemkom boli zapísané na listoch vlastníctva tj. nájomcovia dali zmluvy zapísať na kataster.

 

 

Späť