Nová verzia 2.1 R37

27.09.2019 11:06

Neustále vylepšujeme !!!

Počet používateľov programu narastá a s tým pribúda aj počet nových podnetov na vylepšenia a nové funkcie. 

Neváhajte  a aktualizujte si program na jeho najnovšiu verziu a napíšte Vaše návrhy na vylepšenia , prípadne aké nové funkcie by ste v programe uvítali.

V súvislosti s rozšírením technickej podpory o štandardnú podporu cez vzdialenú správu (Teamviewer) bola cena za aktualizovanie verzie mierne upravená, stále sa ale jedná o symbolickú sumu za funkcionalitu, ktorú program poskytuje.

 

 

Späť