Nová verzia 2.1 R30

01.08.2019 11:43

A je tu nová verzia, ktorá má zase pridané ďalšie užitočné funkcie. 

Funkcie sú špeciálne šité pre využívanie na obecných a mestských úradoch , kde je možné automatizovanou analýzou získať prehľad o pozemkoch vo vlastníctve SR, SPF, alebo obce, prípadne neznámych vlastníkov alebo vlastníkov s neznámym pobytom, a následne z týchto analýz generovať rôzne tlačové zostavy napr. zoznamy parciel pre jednotlivé typy vlastníkov sumarizácie , a podobne. Rozlišuje napríklad aj správcu napr. ak je správca SPF alebo Lesy SR.

Pre zadané kritériá zároveň generuje digitálne mapy pre zobrazenie, kde sú jednotlivé typy vlastníkov farebne odlíšené.

Program obsahuje nástroj, pomocou ktorého je možné zadať akékoľvek kombinácie a priradiť farby pre nastavené filtre.

Obec napríklad na jeden klik získa prehľadnú mapku, na ktorej má pozemky vo svojom vlastníctve pekne vyznačené aj s rozlíšením, či ich má v celom podiele, alebo v spoluvlastníctve.

Podobne bude program do budúcna rozšírený aj o zobrazenie pozemkov v nájme, avšak to závisí od toho, či nájomcovia dajú nájomné zmluvy zapísať na kataster alebo nie (program vie pracovať iba s dátami, ktoré eviduje kataster)

Zistenie nájomcu resp. subjektu , ktorý na pozemky požiadal o dotácie, je možné zistiť s malou pomôckou, ktorá je už v programe teraz zapracovaná, a pripája sa na portál GSAA (Pôdne mapy) .

Program je stále otvorený Vašim požiadavkám, ktoré v rámci časových možností zapracovávam a postupne sa objavujú v ďalších verziách.

 

 

 

 

 

 

 

Späť