Otázky a odpovede - FAQ

Inštalácia programu a nahratie údajov bude asi zložité a zaberie mi veľa času

Inštalácia samotného programu INFOKAT Win je jednoduchá, trvá iba pár sekúnd. Viac času zaberie inštalácia pomocných modulov, Acrobat readeru, ak ho na počítači už nemáte, PDF Creatora ak ho na PC nemáte, prehliadačky digitálnych máp.

V prípade, že máte vlastný PC, je to jednoduchšie. Pokiaľ máte PC od DCOMu, je potrebné inštalovať ako správca, resp. pomocou na to určenej ikonky, ktorú máte na monitore.

 

Nemusíte sa ale obávať , pokiaľ si na to netrúfate, po dohode Vám program na PC na diaľku nainštalujem, nakonfigurujem a spracujem aj import dát tak, aby ste mohli program rovno začať využívať bez študovania návodov a podobne !

Zároveň Vás môžem aj počas telefonického hovoru krátko previesť funkciami programu (cca 1/2 hodiny).

Takúto službu pre Vás poskytnem gratis, v rámci zakúpenej licencie ku programu !!!.

 

V prípade inštalácie na viac PC je to na vzájomnej dohode o prípadnom symbolickom doplatku ku licencii.

 

 

 

 

 

PDF Creator - problémy s nastavením

Na Vašom počítači môže byť rôzny operačný systém od Windows XP až po Windows 10  a to v 32 aj 64 bitových verziách. Rovnako aj rôzna verzia PDF Creatora, pokiaľ ste neinštalovali odporúčanú verziu 1.7.1 alebo  2.5.3.Napriek mojej snahe otestovať všetky možné stavy sa nie vždy darí programu nastavenie urobiť automaticky. Zvlášť to platí na počítačoch , ktoré majú obce cez DCOM, a na ktorých je inštalácia a konfigurácia o čosi zložitejšia.

Odporúčanie :

Pre inštaláciu na počítačoch DCOM odporúčam vybaviť si krátkodobé odblokovanie cez call centrum, aby ste mohli jednak bez problému nainštalovať PDF Creator (to ide aj cez nástroj ktorý máte na pracovnej ploche a aj bez odblokovania) ale je komplikované nastavenie parametrov, ktoré program robí automaticky pri prvom spustení, vtedy je lepšie, ak je PC odblokovaný.

 

Pre Windows 10 som do nastavenia konfigurácie doplnil možnosť využiť priamo virtuálnu tlačiareň Microsoft print to PDF, takže v tom prípade nie je potrebné inštalovať vôbec PDF Creator. Pokiaľ ale v ponuke tlačiarní nemáte Microsoft print to PDF, musíte si ju doinštalovať.

Aj na Windows 10 je možné využiť aj PDF Creator, to je už len na Vás, ktorý systém si zvolíte.

Táto úprava je až vo verzii R7, ktorá je zatiaľ v pracovnej verzii.

 

V prípade, že sa Vám ani tak nepodarí správne nastaviť PDF Creator, po dohode Vám s tým pomôžem.

 

 

 

 

 

Program sa nedá spustiť - na PC s Windows 10

Program po normálnej inštalácii a spustení cez ikonku Infokatw na pracovnej ploche nerobí nič. Tj. nespustí sa , ani nič nevypíše.

 

Tento symptóm sa prejavuje iba za špecifických podmienok, zatiaľ bol avizovaný iba z jedného obecného úradu, to znamená, že problém sa prejavuje iba za určitej konfigurácie  a to je :

Windows 10, 64 bitová verzia

rozlíšenie 1920x1080 

veľkosť textu/písma  125% !

predpokladám, že takéto nastavenie si užívateľ nastaví iba v prípade Notebooku ktorý má vysoké rozlíšenie ale malú obrazovku.

 

Riešenie : 

1. zmeňte rozlíšenie monitora na 1600x900 a veľkosť písma 100%, 

program takto bude fungovať, iba sa trocha zmenší kvalita zobrazovania 

v prípade, že vrátite späť pôvodné rozlíšenie, Infokat Win bude fungovať až do reštartu počítača

alebo

2. zmeňte nastavenie v linku teda pre ikonku, upravte parameter Prepísať správanie nastavenia vysokého DPI na Systém vylepšený

 

Na riešení tohto problému pracujem, v ďalšej aktualizácii programu by tento problém mal byť úplne eliminovaný

 

Microsoft o tomto probléme píše na tomto linku : 

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4054150/issues-when-windows-10-fall-creators-update-calls-createwindowex-for-s

 

podľa ktorého v prípade, že sa Vám tento problém vyskytne, a sťahovali ste update pre Windows systém, do 10 dní máte možnosť vrátiť systém do pôvodného stavu.

 

 

 

 

Nájomné zmluvy a modul PNZ

Čo všetko tento modul dokáže ?

 

Pomôže Vám určite pri pracnom spracovávaní množstva podkladov a zabezpečí presné generovanie zoznamov parciel, pozemkov podľa výbery a podľa Vami obhospodarovanej plochy tak, aby výsledkom tohto spracovania bola priamo nájomná zmluva. 

Túto zmluvu potom z programu rovno vytlačíte a dáte na podpis prenajímateľovi a zároveň ju v tejto forme môžete dať aj na zápis do katastra, ak spĺňa požiadavky na takýto zápis (minimálna doba prenájmu, prípadne iné požiadavky katastra, napr. uvedenie rodných čísiel a pod.)

 

Tlačivo nájomnej zmluvy si môžete upraviť podľa Vášho vzoru, avšak so zachovaním pozície niektorých formátovacích polí, ktoré sa využívajú na automatizované vkladanie dát do zmluvy (údaje nájomcu, prenajímateľa, zoznam pozemkov, sumáre, výška nájmu a pod.)

 

Program sa nedá spustiť na Windows 10

V prípade, že program nainštalujete , ale po kliknutí na ikonku Infokatw sa nedeje nič, program sa nesputí, ani nevypíše žiadny oznam, máte pravdepodobne počítač s Windows 10 , a ešte tieto špecifické nastavenia :

- monitor z vysokým rozlíšením, napr. 1920x1080

- nastavenie škálovania fontu 125% 

- stiahnutú aktualizáciu windowsu 1709

 

Pre vyriešenie tohto problému si stiahnite utilitku SETRES, pomocou ktorej dokážete spustiť program aj pri takomto nastavení. Tútu utilitku nájdete na nasledujúcom odkaze :

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/d86e30a3-19af-48e5-99ad-fcab12227451?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

Popis použitia je v časti Na stiahnutie.

 

Program je možné spustiť aj bez tejto utility, pokiaľ si zmeníte škálovanie fontu zo 125 na 100%, a prípadne zmeníte rozlíšenie monitora na menšie, najlepšie 1600x900

 

 

 

 

Pôdne mapy LPIS - ako ich získať, a na čo slúžia

Ak ste poľnohospodári, tak ste sa už určite stretli s pojmom pôdne mapy, resp. LPIS. 

Iba veľmi stručne povedané, je to ďalšia vrstva digitálnej mapy, ktorá slúži na identifikáciu obhospodarovanej pôdy a slúži napríklad pre vyhodnotenie výmery pre poskytovanie dotácií.

Mapa je dostupná verejne ku nahliadnutiu na portáli podnemapy.sk, pre registrovaných poľnohospodárov sú k dispozícii aj podrobnejšie informácie, ku čomu je potrebné sa na portál prihlásiť prideleným prihlasovacím menom a heslom.

Tieto mapy sa však dajú efektívne využiť aj vo Vašich programoch, pokiaľ sú schopné načítať LPIS mapu v digitálnej forme. Infokat Win s modulom PNZ takúto funkcionalitu poskytuje, a dokáže načítať ku katastrálnym mapám aj tieto LPIS , pričom po úprave (túto úpravu spracovávam pri objednaní modulu PNZ za dohodnutú úhradu) môžete identifikovať priamo katastrálne pozemky/parcely ležiace v pôdnych blokoch LPIS.

Podmienkou je to, aby ste si z VÚPOP vyžiadali tieto mapy vo vektorom tvare najlepšie vo VGI formáte, ktorý sa dá jednoduchšie spracovávať. (štandardne VÚPOP poskytuje tieto mapy v SHP formáte).

Bližšie informácie Vám vysvetlím na požiadanie.

Problém s vyhľadaním vlastníka s menom začínajúcim na "F", označenie Filtrovať

Popis problému :

- po zadaní písmena "F" sa automaticky vyznačí zaškrtávací box Filtrovať, a ďalej nie je možné zadať celé priezvisko resp. názov 

Vyskytuje sa vo verzii : 

- 2.0 R9c - 2.0 R10

Riešenie : 

- vyžiadajte si aktualizovanú verziu 2.0 R10a alebo vyššiu, kde je tento problém už opravený. 

INFOKAT Win koľko stojí program a aké sú ďalšie výdavky

Licenčná politika pre prorgam Infokat Win je taká, že na základe licenčnej zmluvy zaplatíte za program autorský honorár 129€ (cena platná k 5.11.2019), pričom za túto cenu môžete program nainštalovať na max. 5 počítačov.

Toto je jednorazový poplatok, a pokiaľ nechcete mať z mojej strany zabezpečené aktualizovanie programu vždy na najnovšiu verziu, v ktorej môžu byť zapracované nové užitočné funkcie, nič viac Vás program nebude stáť. Navyše prvých 12 mesiacov máte technickú podporu zdarma, tj. aj dodanie aktualizovaných verzií a telefonickú podporu pri inštalácii, importe dát a konzultácie.

Pokiaľ sa ale rozhodnete že chcete mať program stále v najnovšej verzii prípadne využívať technickú podporu, uzatvoríme zmluvu o aktualizácii, napr. na obdobie 2 rokov, v rámci ktorej máte zabezpečené minimálne 2x ročne spracovanie a import aktuálnych dát, a nové verzie. 

Za takúto službu zaplatíte iba 59€ ročne (cena platná k 5.11.2019) 

Program pri importe FÚVI havaruje, hlási chybu Field length exceed...

Na analýze chyby intenzívne pracujem, ale pre rýchle riešenie použite pre import DBF súbory, ktorý funguje bez problémov.

Problém s importom FÚVI sa vyskytuje iba v niektorých katastrálnych územiach.

Program po spustený nabieha dlhšie na Windows 10

Na niektorých inštaláciách sa môže stať, že program štartuje dlhšie rádovo niekoľko sekúnd až desiatok sekúnd.

Spôsobené je to overovaním systému, či je na PC inštalovaný balík MS OFFICE resp. Excel, alebo alternatívny software LibreOffice alebo OpenOffice.

V aktualizovanej verzii 2.1 R40 je tento problém už vyriešený, a program nabieha okamžite po spustení.

Overovanie LibreOffice alebo OpenOffice sa spúšťa iba vtedy, ak program nenájde na PC MS OFFICE Excel a potom ponúkne možnosť využívania vyššie spomenutých alternatívnych aplikácií.