VYHĽADÁVANIE VLASTNÍKA V CELEJ SR ???

08.06.2020 10:48

Potrebujete vyhľadávať nehnuteľnosti vlastníkov nielen vo svojom katastrálnom území ale v rámci celej Slovenskej republiky ?

Ak áno, potom čítajte ďalej :

Pripravujem úplne novú funkcionalitu, ktorá Vám umožní vyhľadať nehnuteľnosti vlastníkov v celej SR vrátane možnosti generovania zoznamu LV, nehnuteľností, prepočtu podielov a ďalších potrebných údajov napríklad pre exekučné konania v réžii obce, mesta.

V štádiu prípravy sú dve varianty: 

1. prostredníctvom web rozhrania, alebo aj mailovej požiadavky zadáte požadovaného vlastníka, pre ktorého chcete vyhľadať nehnuteľnosti a na základe nej Vám bude vyhotovená tlačová zostava vo forme PDF, resp. export v exceli a zaslaná rovnako cez web rozhranie alebo aj mailom. Samozrejmosťou je dodržanie všetkých pravidiel pre GDPR.

2. prostredníctvom web aplikácie zadáte priamo požiadavku a v aplikačnom okne sa Vám požadované údaje zobrazia.

Aktualizácia údajov bude na mesačnej báze, ale v prípade špeciálnej požiadavky bude možné dodatočné preverenie aktuálnosti údajov s 24 hodinovou aktuálnosťou.   Takúto službu bude možné poskytovať iba do vyčerpania techických kapacít.

Bližšie informácie kontaktujte telefonicky, je možné predbežne nezáväzne túto službu objednať, pričom prví záujemcovia budú po spustení systému vybavovaní prioritne.

 

 

 

 

 

 

 

Späť