Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti - nová funkcionalita

02.12.2021 15:58

NOVINKA :

Od verzie 2.1 R56 bude k dispozícii za symbolický príplatok špeciálna úprava pre automatizované generovanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti priamo z programu Infokat Win na základe údajov z katastrálnych databáz.

To znamená, že program automatizovane spracuje sumarizáciu vlastníka, ktoré pozemky má vo vlastníctve, v akých výmerách, podieloch, následne vypočíta podielové výmery a rozdelí ich do druhov pozemkov.

Na základe takto získaných dát automatizovane vygeneruje rozhodnutie k DN, ktoré bude možné priamo vytlačiť, prípadne ešte editovať a následne vytlačiť.

Editácia je potrebná, pretože v dátach katastra poskytovaných pre obce chýbajú rodné čísla, takže čísla za lomítkom bude nutné doplniť. 

Rozhodnutia bude možné vygenerovať pre celé katastrálne územie, alebo iba pre vybranú časť katastra, napr. iba Extravilánové parcely.

 

Podrobnejšie informácie o module INFOKAT_DAP mailom. 

 

 

 

Späť