PRÍPRAVA VERZIE R4

22.02.2016 21:49

Napriek tomu, že iba teraz bola vydaná nová R3 verzia, na vylepšeniach pracujem aj ďalej a to aj vďaka Vašim podnetom z praxe.

Upgrade verzie R3 na R4 bude jednoduché, stačí vymeniť hlavný modul INFOKAT.EXE.

 

Zapracované do pracovnej verzie R4

1. Doplnenie funkcie Analýzy do všetkých modulov

Zapracovaná možnosť odfiltrovania údajov, ktoré boli zmené v zadanom roku, prípadne zmien , ktoré boli zmenené zvolenou položkou výkazu zmien (interné číslo zmeny pod ktorým sa eviduje každá zmena katastrálnych dát). 

Takto vidíte iba údaje, s ktorými sa v zadanom období niečo udialo.

2. Doplnená funkcia pre Sumár pri vlastníkoch o možnosť sumarizácie vlastníctva vlastníka z výpisom parciel a stavieb 

Je možné zadať sumarizovanie pre zadané osobné číslo , ale aj pre identifikátor 1 (čo je rodné číslo, resp. dátum narodenia, alebo IČO v prípade firiem alebo aj iný identifikátor napr. u zahraničných občanov), a tak isto pre identifikátor 2 (čo je rodné číslo , resp. dátum narodenia partnera v BSM bezpodielovom spoluvlastníctve, teda vo väčšine prípadov manželky vlastníka, resp. manžela, ak je to naopak :) )

3. Doplnenie tlačovej zostavy Sumár1 o tlač druhu pozemku pri výpise parciel

4. Doplnená funkcia Export pri IDE Identifikáciách pre možnosť exportovania aktuálne nastavenej tabuľky/databázy vrátane odfiltrovaného stavu do súboru Excel. Takto vygenerovanú zostavu môžete ďalej využiť napr. pri príprave iných dokumentov, zmluv a podobne.

Postupne budú doplnené exporty do dbf, xml a to aj pre ostatné funkcie

 

Pripravované :

-  doplnenie generovania všetkých tlačových zostáv vo forme PDF súborov

- doplnenie generovania výpisov vo forme exportu do súboru Excel, prípadne DBF napr. pri sumarizácii, z možnosťou jeho ďalšieho spracovania v iných programoch

- doplnenie exportov všetkých súpisov rovnako v Exceli, alebo DBF

 

Späť