Nová verzia 2.0 R5

24.05.2017 18:23

Po menšej pauze na úpravách aplikácie INFOKAT Win začínam pracovať na ďalších úpravách a vylepšeniach.

Vzhľadom na aktuálnu dostupnosť katastrálnych dát na internete  (katasterportal a pod. webové služby) sa chcem zamerať hlavne na funkciách, ktoré tieto portály neposkytujú. Jedná sa hlavne o hromadné reporty pre vlastníkov, nenhuteľnosti, analýzy údajov a podobne. Ďalej to budú doplnky ako informatívne vyznačovanie platieb daní a poplatkov vrátane grafického zobrazenia, ktoré uľahčia prácu najmä malým obciam, ktoré na to nemajú iný potrebný software.

Upravené budú aj výpisy z listu vlastníctva, kde bude v ponuje okrem terajšieho zjednodušeného formátu aj výpis podrobný vrátane možnosti výberovej tlače a podobne.

Mojou snahou bude poskytnúť čo najviac užitočných funkcií novým ako aj existujúcim užívateľom aplikácie INFOKAT Win.

 

Prehľad zmien už zapracovaných v revízii R5 :

- zmena dizajnu, pútavejšie hlavné okno programu, zväčšenie tlačítok a pod. 

- doplnenie podpory tvorby PDF tlačových zostáv s využitím Acrobat Readeru na zobrazovanie tlačových zostáv ako aj ich generovanie priamo do PDF formátu

- doplnená funkcia pre import zoznamu parciel z aplikácií pre správu daní (napr. Topset Dane) a prepojenie s údajmi katastra vrátane grafického zobrazenia

  za ktoré parcely nieje daň uhradená a za ktoré áno. Funkcia je zatiaľ v testovacej verzii, importovať bude možné v podstate akýkoľvek zoznam parciel 

  z aplikácií pre správu daní vo formáte XLS/XLSX Excel , ku ktorému mi zadáte jeho štruktúru a a obsah.

 

Prehľad zmien rozpracovaných alebo v štádiu úprav :

- upravená tlač listu vlastníctva do prehľadnejšieho a podrobnejšieho formátu ako výpis z katastra ale nepoužiteľný na právne úkony

- zapracovanie výberovej tlače listu vlastníctva s výberom objektov, teda parciel, stavieb, vlastníkov, právnych vzťahov atď.

- zapracovanie modulu pre automatický update verzie, ktorý zabezpečí, že užívatelia s platnou licenciou budú mať stále aktuálnu najnovšiu verziu

- doplnenie modulu pre import tabuľky resp. databázy so zoznamom zdanených pozemkov, stavieb , za ktoré bola daň zaplatená a prepojenie s údajmi katastra a názorným zobrazením na mape s farebným vyznačením pozemkov, za ktoré je daň zaplatená a za ktoré nie.

Tento modul plánujem ďalej rozširovať o ďalšie možnosti, napr. možnosť manuálneho doplnenia ďalších informácií a pod.

Rovnako plánujem modul prispôsobiť pre import exportovaných databáz resp. xls tabuliek z aplikácií pre správu daní na obciach .

 


 

Späť