POZEMKY V NÁJME / NÁJOMNÉ VZŤAHY - nová funkcionalita vo verzii 2.1 R50 - už k dispozícii pre Vás !!!

16.06.2021 10:04
V rámci neustáleho vylepšovania programu a rozširovania funkcionality som pre Vás pripravil novú sadu funkcií pre  vyhodnotenie resp. zistenie, ktoré pozemky sú v nájme. Tj. na ktorých listoch vlastníctva je zapísaná nájomná zmluva a ak je to technicky možné, aj zistenie, pre ktoré parcely resp. ktorých vlastníkov/spoluvlastníkov táto nájomná zmluva platí.
Program pri spracovaní túto informáciu vyhodnocuje z údajov na liste vlastníctva v časti poznámka, resp. iné údaje.
 
Výsledkom je možnosť vizualizácie viacerými spôsobmi :
1. Filtrovanie parciel C a E tých, na ktoré je uzatvorená nájomná zmluva, resp. nájomný vzťah je zapísaný v katastri na liste vlastníctva
2. Možnosť generovania tlačových zostáv pre prehľad pozemkov a vlastníkov, resp. nájomcov iba tých, kde je nájom
3. Možnosť vizualizácie parciel, na ktoré je nájom na mape a to farebne odlíšených rôznou farbou pre každého nájomcu v katastri 
5. Možnosť generovať sumár vlastníka s alebo bez pozemkov ktoré prenajal nájomcovi a tak zabrániť duplicitnému zdaneniu, resp. iba pre pozemky v nájme
6. Možnosť generovať tlačovú zostavu, s výpisom parciel a výmer sumarizovanú pre každého nájomcu
 
Vzhľadom na to, že aktuálne je získanie prehľadu o tom, ktoré pozemky sú v nájme a následne vymáhanie daňových pohľadávok od nájomcov, bude určite
táto funkcionalita zaujímavá.
Poznamenávam, že pri vyhodnotení treba vedieť, že iba malá časť nájomných zmluv je zapísaná do katastra, teda iba tie pozemky bude možné vyhodnotiť.
 
Druhá vec je, že na jednom LV môže byť zapísaných viacero rôznych nájomcov, napr. časť parciel je prenajatá nájomcovi A a časť nájomcovi B.
Toto ale program zohľadní.
 
V prípade záujmu o túto funkcionalitu ma môžete kontaktovať zo svojimi podnetmi, skúsenosťami s uvedenou problematikou vo Vašej obci, prípadne návrhmi
na formu výstupov aké budete požadovať, a určite tým prispejete ku vylepšeniu funkcionality.
Čím viac záujemcov o túto funkcionalitu bude, tým vyššiu prioritu nastavím pri jej zapracovaní.
 
Možnosti získania aktualizácie programu s touto funkcionalitou :
 
1. Zdarma pre tých, ktorí majú predplatenú technickú podporu, alebo od zakúpenia programu neubehlo viac ako 12+1 mesiacov
2. Jednorázovo 49€ , čím sa Vám zároveň aktivuje technická podpora na 12+1 mesiacov
3. Ročne 39€ pri objednaní technickej podpory na minimálne 2 roky.
 
V prípade, že program Infokat Win ešte nemáte zakúpený, do konca júna je k dispozícii za akciovú cenu 50€, 1.júna 2021 bude za cenu, ktorá bude k 1.7.2021 zverejnená.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Späť