ORTOFOTOMAPY

28.09.2021 12:16

V najnovšej verzii Infokat Win 2.1 R53 už zapracovaná možnosť zobrazenia ortofotomáp ako podkladu pod katastrálne mapy !

V prípade záujmu o aktualizovanú verziu programu a technické detaily ohľadom získania ortofotomáp / leteckých snímkov územia vo forme rastrových súborov 

ma kontaktujte. 

 

Aktualizovaná verzia je k dispozícii zdarma pre používateľov s platnou technickou podporou, používateľa s už neplatnou technickou podporou si môžu aktualizovanú verziu vrátane predplatenej technickej podpory na ďalších 12 mesiacov objednať v cene 49€ / rok.

Pozn. ortofotomapy dostupné na Geoportáli obsahujú snímky územia rôznej aktuálnosti od roku cca 2017 až do 2020 podľa polohy katastrálneho územia v SR.

 

 

 

 

 

 

Späť