Objednajte si verziu R8 - na vyskúšanie do 10.2.2018 zdarma !!!

18.12.2017 09:08

Je tu pre Vás k dispozícii znova nová verzia, zase o čosi vylepšená.

Hlavnou zmenou je priame zapracovanie podpory PDF súborov, to znamená, že program už nepotrebuje dodatočnú inštaláciu ďalších pomocných programov ako PDF Creator alebo Bullzip PDF, alebo využívanie virtuálnych tlačiarní .

Takáto zmena prináša zjednodušenie inštalácie programu hlavne na PC s projektu DCOM, a okrem toho aj zvyšuje spoľahlivosť a rýchlosť tvorby reportov.

Boli rovnako upravené všetky tlačové zostavy do podoby PDF, s možnosťou náhľadu aj tlače.

 

Druhou zmenou je doplnenie lepšie formátovaného výpisu listu vlastníctva z možnosťou výberovej tlače.

 

V nasledujúcej verzii bude zapracovaná funkcionalita pre generovanie nájomných zmluv pre poľnohospodárov. Pomocou tejto funkcie dokážu poľnohospodárske organizácie, SHR rýchlo a jednoducho vygenerovať nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemku pre vybrané parcely, a tieto využiť pre ďalšie úkony ako je podpísanie s nájomcom, alebo zápis na katastri.

V budúcom roku Vám budem vedieť zabezpečiť aj spracovanie týchto nájomných zmluv, po odsúhlasení aj ich vytlačenie. Bližšie podmienky takejto služby Vám poskytnem prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

 

Novú verziu R8 si môžte nezáväzne objednať už teraz, pričom Vám ju poskytnem vrátane plnej technickej podpory už teraz na vyskúšanie v DEMO verzii, pričom táto demo verzia bude plne funkčná iba s obmedzením doby používania do cca 10.2.2018 resp. na 2 mesiace. Po tomto dátume sa rozhodnete, či si nový program zakúpite, a ak áno, po podpise licenčnej zmluvy, a zaplatení autorského honoráru Vám pošlem licenčný súbor ktorý Vám program prepne do plnohodnotnej verzie.

 

 

 

 

Späť