Nová verzia R7 k dispozícii čoskoro, vyskúšanie na 2 mesiace zadarmo

11.12.2017 15:51

V rámci neustáleho vylepšovania svojich aplikácií pracujem aj na programe INFOKAT Win.

Do novej verzie R7, ktorá bude k dispozícii čoskoro, bude zapracovaná priama podpora generovania PDF výstupov a tlačových zostáv bez nutnosti inštalácie ďalších dodatoćných programov ako je PDF Creator, PDF Printer, Bullzip PDF, a podobne.

Zjednoduší sa tým inštalácia, a zabezpečí väčšia spoľahlivosť chodu programu.

 

!!! Zaujímavé pre Vás : 

Využite možnosť vyskúšania programu na dobu 2 mesiacov zdarma, (resp. do 10.2.2018 ) s tým, že pre Vás zabezpečím rovnakú technickú podporu, ako pri zakúpení programu. To znamená, že Vám pomôžem pri registrácii na Geoportál kvôli získaniu katastrálnych dát pre program, a rovnako aj pomôžem pri inštalácii DEMO verzie programu vrátane importu dát.

Táto DEMO verzia bude plne funkčná do uplynutia platnosti demo verzie. Po tomto termíne program nespustíte, ale pri objednaní programu , podpísaní licenčnej zmluvy a úhrade autorského honoráru Vám zašlem licenčný súbor , pomocou ktorého budete môcť program už využívať naplno bez obmedzenia.

Zároveň Vám pošlem resp. nainštalujem najaktuálnejšiu verziu.

 

Podmienky poskytnutia DEMO verzie na 2 mesiace : zaslanie predbežnej objednávky s jej vybavením po 1.2.2018 resp. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve .

 

Po 1.2.2018 plánujem rozšíriť svoje aktivity na poskytovanie sluźieb v oblasti informačných technológií, dodávky software a hardware, tvorbu software na objednávku, servis hardware , poradenstvo v oblasti e-governmentu a pod. 

Sledujte aktuálne informácie na tejto stránke. 

 

 

 

 

Späť