Nová verzia R6 už čoskoro

16.09.2017 21:40

Už čoskoro bude k dispozícii nová verzia R6 . V tejto verzii budú zapracované vylepšenia , ktoré uľahčia jednak inštaláciu programu,  ďalej zjednodušia import katastrálnych dát z Geoportálu na pár kliknutí myšou, a v niektorých prípadoch zjednodušia obsluhu.

Aktuálne zapracovávam funkciu, ktorá plne automatizuje nastavenie PDF Creatora po inštalácii, tak, aby užívateľ resp. správca nemusel robiť žiadne nastavenia okrem samotného nainštalovania PDF Creatora, ktorú zvládne aj laik. Program nastaví všetky parametre automaticky a to pre verziu 1.7.1 ako aj novšie verzie vrátane 2.5.3.

Import bude zjednodušený na výber ZIP súboru, ktorý poskytuje GKÚ cez Geoportál, a program si z neho automaticky vyberie a umiestni do importných podpriečinkov vśetky súbory, ktoré potrebuje.  Samotný import potom bude prebiehať automatizovane bez odklikávania a potvrdzovania ako je to u terajšej verzie.

Pokúsim sa ale do R6 zapracovať aj nové funkcie alebo vylepšenia, ktoré chýbajú napr. v bezplatných webových portáloch, alebo aj inom dostupnom katastrálnom softvéri.

 

Aktualizované : 16.9.2017 :

Na verzii R6 stále pracujem, ešte prebieha testovanie na rôznych operačných systémoch (WXP,W7,W8,W10) a testovanie pre rôzne verzie PDF Creatora.

Aktualizovaná verzia je však užívateľom k dispozícii na vyžiadanie, avšak ako pracovná verziam na ktorej sa stále pracuje. Po jej ukončení samozrejme poskytnem otestovanú uzavretú verziu.

Bezplatné poskytnutie aktualizovanej verzie je zdarma pre užívateľov, ktorí zakúpili program pred menej ako 12 mesiacmi.

 

 

 

 

 

Späť