Nová verzia R6 + možnosť zabezpečenia aktualizácie dát za symbolickú sumu !!!

02.11.2017 10:19

Ponuka pre doterajších užívateľov programu INFOKAT Win 2.0 R6 :

V prípade záujmu o zaslanie vylepšenej verzie programu z jednoduchším importom / aktualizáciou dát z Geoportálu, a prípadne aj zabezpečenie jej inštalácie, zabezpečenia importu aktuálnych katastrálnych dát svoju požiadavku zasielajte na velektronic@gmail.com.

Po dohode zabezpečím aj inštaláciu cez vzdialený prístup priamo na Vašom PC.

Bližšie podrobnosti ohľadom ceny aktualizovanej verzie Vám zašlem mailom.

Prípadne Vám aktualizovanú verziu zašlem na CD poštou.

 

Ponuka pre nových záujemcov o program INFOKAT Win 2.0 R6 :

Objednanie programu je možné cez e-mail prípadne telefonicky.

Nová revízia R6 obsahuje viacero vylepšení, a úprav pre spoľahlivejší chod .  Úpravy si vyžiadali hlavne zmeny nutné pre prispôsobenie operačnému systému MS Windows 10 a to v 32 a 64 bitovej verzii, ale zároveň je program stále kompatibilný s Windows 8, Windows 7 aj Windows XP. 

Okrem toho obsahuje upravený rozšírený sumár vlastníka pre celé katastrálne územie a s prepočtom na vlastnícke podiely vrátane sumarizácie podľa druhov pozemku. Rovnako aj upravenú zostavu identifikácií kde sú už uvedené aj prepočítané podielové výmery z prienikov parciel.

 

 

 

 

 

Späť