Nová verzia Infokat Win 2.0 R10 v ponuke

25.06.2018 21:40

Pre nových ako aj existujúcich užívateľov je k dispozícii nová vylepšená verzia programu.

Okrem zmien avizovaných v predchádzajúcom článku má výrazne zrýchlené vyhľadávanie údajov, filtrovanie, spracovanie tlačových zostáv.

 

Späť