Nová verzia Infokat Win 2.0 R10 už čoskoro

16.05.2018 17:50

Pripravujem ďalšiu aktualizáciu programu Infokat Win 2.0 vo verzii R10.

Prehľad zatiaľ zapracovaných zmien :

- oprava, úprava funkcií pre priamu tlač na tlačiareň, ktorá v pôvodnej verzii za určitých podmienok mohla spôsobovať problém hlavne pri tlači na sieťových tlačiarňach.  V novej verzii je už priama tlač na tlačiareň ošetrená.

- doplnené užívateľsky zrozumiteľné popisy stĺpcov v tabuľkách, browseroch

- doplnená konverzia identifikátorov na IČO, dátumy narodenia pre lepšiu prehľadnosť

- oprava univerzálneho filtra, ktorý pri potvrdení dotazu enterom v okienku ukončil program s chybovou hláškou (stávalo sa to iba ak dotaz v okienku bol potvrdený enterom, a nie cez OK, vtedy sa do dotazu pridal znak konca riadku). Upravená verzia rieši aj tento problém.

 

Modul PNZ :

- doplnené ďalšie položky pre evidenciu nájomných zmluv, ako dátum nájmu od, dátum nájmu do, a možnosť zadania tohto dátumu aby bolo možné sledovať aj to, či nájomné zmluvy sú ešte v platnosti alebo ich treba obnoviť

- doplnenie ďalších užívateľských predvolených filtrov, pre jednoduchšie zadávanie podmienok vyhľadávania (napr. vlastník, parcela, druh pozemku, blok LPIS)

 

Budú ale doplnené aj ďalšie funkcie, ako tlačové zostavy a exporty so zoznamu nájomcov, generovanie reportov zazmluvneného a vyplateného nájomného, štatistiky, atď. exporty pre štátnu správu (pozemkové odbory OÚ podľa novelizovanej vyhlášky ) a pod.

Späť