NOVÁ VERZIA 2.0 R2 !!!

26.09.2015 20:26

NOVÁ VERZIA INFOKAT Win 2.0 R2 je už k dispozícii.

********************************************

Nové zmeny a  funkcie :

 

1. Vylepšený vzhľad, farebnejšie a čitateľnejšie menu, tlačítka, ovládacie prvky

2. Zabudované prepojenie písomnej a grafickej časti , v spojení s prehliadačkou Misysview od fy Gepro CZ program INFOKAT Win 2.0 po kliknutí na parcelu túto zobrazí priamo v mapovom okne vo výreze . Funkcia Mapa Detail je dostupná vo všetkých údajových skupinách. Podmienkou je naimportovanie digitálnych máp priamo do INFOKAT Win, na čo je ku tomu zabudovaná špeciálna funkcia.

3. Funkcia Výber pre výber záznamov, rádkov priamo z tabuľky, a ich následné odfiltrovanie a práca s nimi. Riadky sa po odkliknutí s CTRL a ľavého tlačítka myši zvýraznia a po kliknutí na Výber odfiltrujú a zabrazia v zozname.

4. Zabudovaná sumarizácia vlastníka z rovnakým menom a adresou a generovanie tlačovej zostavy vrátane zoznamu parciel a stavieb tohto vlastníka a sumarizovanie výmer prepočítaných na podiely a podľa druhov pozemku

5. Zabudovaný sprievodca importom katastrálnych dát v skupine funkcií Servis. Táto funkcia Vám zjednoduší nahrávanie aktualizovaných údajov v správnej postupnosti vrátane indexácie a spracovaní údajov. Po ukončení chodu už môžete priamo program využívať.

6. Priamo v programe INFOKAT sú zabudované tlačítka pre oficiálne internetové portály s katastrálnymi údajmi :

    CICA - obdoba katastrálneho portálu, v INFOKAT Win 2.0 navyše priamo prepojené, teda zobrazí priamo LV, ktoré vyberiete v programe, a môžete si porovnať aktuálnosť, údajov (dáta na CICA sú aktualizované každých 24h)

    MAPKA - obdoba katastrálneho portálu, ale obsahuje digitálne mapy . V INFOKAT Win je už príprava na prepojenie aj s týmto portálom, funkčná bude do konca tohto roku. Prepojenie bude realizované pomocou GPS súradníc.

Stále však máte možnosť pracovať s katastrálnymi údajmi nezávisle od dostupnosti a zaťaženosti internetového pripojenia.

    

!!! POZOR , pripravujem ďalšie zaujímavé funkcie :

 

7. Výpočet a zobrazenie GPS súradníc (WGS84) pre parcely resp. stavby v súvislosti zo Štatnym registrom adries. GPS súradnice budú vypočítavané automaticky na stred parcely resp. stred stavby, bude však možné tieto súradnice upresniť podľa vyhlášky teda na vchody do nehnuteľností.

8. Prepojenie na Google Maps  vrátane nastavenia pozície priamo na nehnuteľnosť vybratú v katastri. Pomocou tejto funkcie si môžete nehnuteľnosť pozrieť aj vo forme satelitného snímku, resp. cez Google street ak je k dispozícii .

9. Farebné vyznačenie nehnuteľností na mape podľa užívateľského zadania, napr. vyfarbenie všetkých parciel zvoleného vlastníka.

10. V príprave sú moduly pre evidenciu daní, poplatkov, a iných evidencií samosprávy.

 

Klientom, ktorí majú už verziu INFOKAT Win 2.0 je táto nová verzia poskytnutá bezplatne !!!

 

Späť