NOVÁ FUNKCIA - HROMADNÁ SUMARIZÁCIA VLASTNÍKA PRE CELÝ KATASTER - NA JEDNO KLIKNUTIE

25.03.2020 15:06

Prinášam Vám novú užitočnú funkciu, a to hromadné vygenerovanie sumarizácie vlastníka, teda zoznam všetkých C a E parciel, a stavieb pre vlastníka v katastrálnom území, vrátane výpočtu podielových výmer, a sumarizácie podľa druhov pozemkov , a to prakticky na JEDEN KLIK !

Program vygeneruje jednu tlačovú zostavu, kde budete mať kompletný prehľad pre všetkých vlastníkov. 

Uľahčí Vám to následne prácu pri kontrole resp. vypracovaní podkladov pre nové daňové priznania so zohľadnením aj E parciel, ktoré užívajú poľnohospodárske subjekty ale neplatia Vám za nich dane. Daň je potom povinný platiť vlastník, ak nájomná zmluva nie je registrovaná na katastri.

Pred spustením odporúčam prejsť celý zoznam vlastníkov, zoradený podľa abecedy a zlúčiť vlastníkov, ktorí nie sú automatizovane vyhodnotení pod jedno osobné číslo. To Vám zaberie cca 2-3 hodiny práce, a následne máte za pár minút spracovanú celú obec. 

Určite viete, že pri manuálnom spracovaní by Vám to trvalo pár dní až niekoľko týždňov.

 

 

Späť