Nájomné zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom !

09.01.2018 21:42

Ponúkam spoluprácu pre všetkých SHR a poľnohospodárov pri spracovaní agendy nájomných zmluv ku pozemkom.

 

Pomocou programu INFOKAT Win a špeciálnej nadstavby pre NZ bude možné rýchlo a efektívne spracovať podklady ku nájomným zmluvám vlastníkov k pozemkom vrátane vygenerovania týchto zmluv v tlačenej a digitálnej podobe.

Program automatizovane spracuje sumárne hodnoty pre každého vlastníka, ktorého zaradíte do spracovania na základe údajov katastra a po odsúhlasení vybratých parciel, prípadne selekcie druhov pozemkov vygeneruje nájomné zmluvy, ktoré ďalej môžete použiť pre zápis do katastra.

Ušetríte tak mnoho hodín práce. 

V prípade záujmu bude možné zabezpečiť aby sa ku každému vlastníkovi vygenerovala aj mapka s orientačným umiestnením parciel.

Pozemky, na ktoré budú uzatvorené nájomné zmluvy budú na mape farebne zvýraznené, s odlíšením, či je nájmom pokrytý celý podiel ku parcele, alebo iba jeho časť.

 

Aktuálne informácie a podmienky Vám poskytnem e-mailom, alebo telefonicky.

Vzhľadom na limitované kapacity svoj predbežný záujem oznámte čo najskôr, aby ste stihli včas dodržať zákonom stanovené lehoty na uzatvorenie nájomných zmluv hlavne po ukončení doby prenájmu.

 

 

 

 

Späť