INFOKAT Win 2.0

19.01.2016 21:04

Univerzálny katastrálny informačný systém pre prehliadanie 

katastrálnych údajov a ich komplexné spracovanie 

 

 

Určený je pre prioritne pre samosprávu, obce, mestá, poľnohospodárov, lesníkov, SHR, ako aj fyzické a právnické osoby   pracujúce v oblasti katastra

 

Vyznačuje sa 

  • jednoduchou intuitívnou obsluhou

  • výhodnou cenou

  • množstvom užitočných funkcií

  • otvorenosťou , postupne pridávané nové funkcie, a priestor aj pre Vaše návrhy a vylepšenia

  • aktuálnosťou a korektnosťou zobrazovaných údajov v súlade z najnovšími štruktúrami dát na katastrálnych odboroch okresných úradov

  • prepojením z centrálnou databázou katasterportálu, portálom Mapka, a GoogleMaps

  • jednoduchou inštaláciou

  • zakúpením jednej licencie získate možnosť nainštalovať program na ľubovoľný počet počítačov v rámci organizácie bez ďalších doplatkov !

  • neplatíte žiadne ďalšie pravidelné poplatky za údržbu, prevádzku, aktualizáciu programu

  • obsahuje špecializované funkcie pre analýzy popisných a grafických údajov, vyhodnocovanie zmien, prípravu podkladov pre správu daní a poplatkov, identifikácii vlastníkov a ich vlastníckych vzťahov pre prípravu nájomných zmluv a podobne.

 

    Jeho predchádzajúca verzia ešte pre MS DOS systém (INFOKAT 2.0) bola v rokoch 1995 - 2008 inštalovaná na cca 150tich obecných úradoch , poľnohospodárskych organizáciách. Nová Windows verzia využíva skúsenosti získané z prevádzky tohto programu ako aj v iných oblastiach spracovania katastrálnych dát a ponúka spoľahlivé spracovanie dát pri veľmi jednoduchej obsluhe a komforte.

    Pri vývoji programu sa maximálne zohľadňovala jednoduchosť obsluhy bez zbytočného množstva ovládacích prvkov  a maximálnej ergonómii z pohľadu užívateĺa.

   

Verím, že Vás moja ponuka zaujme, a pri prípadnom zakúpení programu Vám ako užitočný nástroj pomôže pri každodennom riešení pracovných úloh.

 

                                            Ing.Viktor Lajterčuk

    

  

Späť