INFOKAT Win a správa daní

13.05.2021 14:23

Ak chcete zobraziť na mape katastra, za ktoré pozemky bola vyrúbená resp. uhradená daň a takto rýchlo a prehľadne skontrolovať, 

za ktoré pozemky dane neboli vyrúbené, práve na toto je pre Vás toto :

Nová funkcionalita : možnosť načítania externého súboru / zoznamu parciel vo formáte Excel  , ktorý môže byť buď vyexportovaný z akéhokoľvek Vašeho 

programu pre evidenciu daní , prípadne si tento súbor vytvoríte sami (vzor Vám poskytnem) a následne po načítaní do Infokat Win 

budete vedieť tieto parcely vidieť na mape aj vizuálne. Zároveň je možné generovať ďalšie exporty napr. PDF výstup kde budú aj vlastníci,

alebo do XLS.

Je to pomôcka pri správe daní, teda samotný Infokat Win dane nespracováva, ale poskytne ich lepšiu kontrolu. Do budúcna systém môže byť rozšírený

aj o rôzne ďalšie rozlíšenia napr. rozlíšenie či za parcelu bola daň vyrúbená a zaplatená, alebo nezaplatená a pod. 

 

Využite zakúpenie novej verzie Infokat Win stále za zvýhodnenú cenu 85€ prípadne objednaním technickej podpory za zvýhodnenú cenu 39€ / ročne získate aktualizovanú verziu programu.

 

 

 

Späť