Infokat Win 2.1 R55 Aktualizácia

26.10.2021 09:41

Dávam na vedomie, že je k dispozícii nová aktualizácia verzie, v ktorej sú zapracované nové funkcie (zobrazovanie podkladových ortofotomáp, analýzy nájomcov a nájomných vzťahov).

 

V prípade, záujmu je táto verzia zdarma k dispozícii klientom, ktorí majú predplatenú technickú podporu, a klientom, ktorí zakúpili program pred menej ako 13 mesiacmi.   Ak postačuje riešiť aktualizáciu verzie až pre spracovanie katastrálnych dát zo stavom k 31.12.2021, oslovím Vás po novom roku, kedy budú tieto dáta k dispozícii, aby ste mali platné dáta ku kontrole daňových priznaní.

Ostatní klienti majú možnosť túto verziu získať za symbolický poplatok 49€ v ktorom budú mať zahrnutú technickú podporu na ďalších 13 mesiacov.

 

 

 

Späť