INFOKAT Win 2.1 R40

17.05.2020 16:48

K dispozícii je aktualizovaná verzia programu Infokat Win 2.1 R40 , v ktorej sú opravené niektoré veci ako :

- upravený import z FÚVI , ak vo FÚVI vstupnom súbore popisných údajov katastra sú údaje o právnych vzťahoch vo veľmi dlhých riadkoch, resp, popis právneho vzťahu je na viacerých aj vyše 1000 znakových riadkoch. 

V týchto prípadoch sa pre import dal použiť import dát vo formáte DBF aj v doterajšej verzii.

Verzia 2.1 R40 však rieši už aj tieto problematické dáta

- upravený štart programu ktorý v predchádzajúcej verzii trval na niektorých PC aj pár sekúnd až pár desiatok sekúnd. Spôsobené to bolo overovaním inštalácie MS Office, LibreOffice a OpenOffice pre možnosť generovania exportov do Excelu prípadne iných výstupov.

Verzia 2.1 R40 už tento problém rieši overovaním LibreOffice a OpenOffice iba vtedy ak na PC nenájde inštaláciu MS Office, takže program štaruje pri bežnej inštalácii okamžite.

 

Aktualizovanú verziu si môžete vyžiadať bezplatne pokiaľ máte zakúpenú technickú podporu alebo od zakúpenia programu neuplynulo viac ako 12 mesiacov. 

V opačnom prípade si aktualizáciu môžete zakúpiť za 49€ (suma platná k 17.5.2020) čím ale získate 12 mesačnú technickú podporu, plus nové užitočné funkcie ktoré táto verzia obsahuje.

 

Späť