Časovo obmedzená možnosť zakúpenia INFOKAT Win za výhodnú cenu 50€

02.10.2017 20:59

Ešte stále máte možnosť objednať si program INFOKAT Win 2.0 za výhodný jednorázový poplatok 50€ bez limitu na počet inštalácii na ľubovoľný počet počítačov v rámci Vašej organizácie a bez zmluvného viazania na  platenie ďalších pravidelných poplatkov sa  servis.

V najbližšom období pripravujem prechod na poskytovanie inštalácie programu aj so službou podpory pri importe , aktualizácii katastrálnych dát a taktiež údržbou a aktualizáciou programu na najaktuálnejšiu verziu. Za dohodnutých podmienok bude možné aj zaškolenie pracovníkov , prípadne modifikácia programu na základe Vašich špeciálnych požiadaviek.

Aj existujúci užívatelia budú mať možnosť získať buď aktualizáciu programu na najnovšiu verziu za symbolický poplatok alebo si objednať priebežnú aktualizáciu na nové verzie vrátane podpory pre aktualizáciu dát katastra vo zvolených časových intervaloch.

Cieľom je poskytnúť Vám čo najjednoduchšiu prácu s programom a odbremeniť Vás od ďalších činnosti, ktoré vyžaduje využívanie programu s aktuálnym katastrom

Sledujte aktuality na stránke, prípadne si vyžiadajte zaslanie aktualíť na Váš mail.

 

 

 

 

Späť